Obrábění

Naše obráběcí zařízení jsou vyrobeny dle nejnovějších technologií. V celém procesu obrábění je kladen vysoký důraz na dodržování předepsaných tolerancí, které jsou tato zařízení schopna dodržovat s přesností na tisíciny milimetru.

CNC vertikální centra MoriSeiki, Kira, Fanuc


video - ML18 - TK nové stroje

CNC soustruhy Takamaz, Takahashi, MoriSeiki


Video - Takahashi aut. cyklus bez emulze


Video - manipulátor kusů


Video - VEP cyklus

Top