Robotické procesy


Video - Nanášení lepidla na zálisek





Video - Finální kontrola modulu

Top